Nasze miasto zajęło 3. miejsce w plebiscycie organizowanym przez ,,Gazetę Wyborczą” i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Na gminy robiące najwięcej dla seniorek i seniorów głosowano online. To element kampanii pod hasłem „DługoWIECZNI”.
więcej »
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Częstochowie zaprasza na III Ponadregionalny Festiwal Piosenki Podwórkowej, ktory odbędzie się 25 października o godz. 10.00 w Hali "Polonia" przy ul. Dekabrystów 43.
więcej »
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych Urzędu Miasta Częstochowy ogłasza nabór kandydatów do udziału w charakterze członka Zespołu ds. oceny wniosków na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej w Częstochowie na 2019 rok w zakresie działania Biura Gospodarki Lokalowej i ...
więcej »
5 ton plastikowych nakrętek zebrały dzieci i młodzież biorące udział w szóstej edycji akcji „Nakrętkowa Częstochowa”. Organizatorem akcji kształtowania proekologicznych postaw jest Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym ,,Podaj Dalej".
więcej »
W Częstochowie od 15 października działa bezpłatna wypożyczalnia sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego. Mogą korzystać z niej osoby z niepełnosprawnością ale także takie, które mają czasowe problemy zdrowotne, np. po wyjściu ze szpitala, złamaniu nogi.
więcej »
To nazwa projektu, na który miasto uzyskało prawie 1,3 mln zł dofinansowania. Projekt zakłada utworzenie ośrodka wsparcia dla dorosłych z niepełnosprawnością oraz kompleksowe działania na rzecz przeżywających trudności rodzin.
więcej »
Z okazji Światowego Dnia Żywności dnia 19 października Stowarzyszenie Bank Żywności w Częstochowie organizuje imprezę happeningową pod hasłem „Marnując żywność, marnujesz planetę”.
więcej »
Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy ogłasza nabór kandydatów do udziału w charakterze członka Zespołu ds. oceny wniosków na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej w Częstochowie na 2019 rok z zakresu kultury fizycznej.
więcej »
W czwartek i piątek, 18 i 19 października zostanie uruchomiona bezpłatna linia specjalna dla seniorek i seniorów oznaczoną nr 90, która będzie kursować do Hali Częstochowa. 16.10 zostanie uruchomiona sprzedaż dodatkowych biletów.
więcej »

Elektroniczny Generator

Elektroniczny Generator jest narzędziem internetowym umożliwiającym w prosty sposób wypełnienie oferty realizacji zadania publicznego składanej przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa, w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach

  • otwartych konkursów ofert (art. 14 ustawy)
  • trybu małych zleceń (art. 19a ustawy)

Czytaj więcej

Przekaż 1%

Media

Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych (w skrócie CCOP) powstało aby wspomagać organizacje III sektora. CCOP służy integrowaniu organizacji pozarządowych oraz wspieraniu ich statutowej działalności na rzecz mieszkańców Częstochowy.  

Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych

CCOP służy integrowaniu organizacji pozarządowych oraz wspieraniu ich statutowej działalności na rzecz mieszkańców Częstochowy.