Operatorzy projektu “Śląskie Lokalnie 2021- 2023”, finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich zapraszają mieszkańców Częstochowy na spotkania informacyjne w związku z rozpoczynającym się w lipcu 2021r. nowym naborem i możliwością składania wniosków w programie dotacyjnym.
więcej »
Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek wraz z Radą ds. Rodziny ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych działających na rzecz rodziny pod hasłem „Rodzina jest najważniejsza”. Nagrodą są ciekawe wycieczki.
więcej »
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych.
więcej »
Prezydent Miasta Częstochowy ogłasza nabór kandydatów do Częstochowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zwanej dalej „Radą” spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności ...
więcej »
Prezydent Miasta Częstochowy zaprasza mieszkanki i mieszkańców od 40 do 60 roku życia do udziału w bezpłatnym programie polityki zdrowotnej dotyczącym wczesnego wykrywania cukrzycy typu II.
więcej »
Na terenie województwa śląskiego działa kilkanaście podmiotów, które wspierają działania związane z przeciwdziałaniem przemocy. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą świadczonych usług.
więcej »
Przed nami kolejny koncert w ramach Letniego Jurajskiego Festiwalu Muzycznego. Tym razem muzyczne przeboje zabrzmią 31 lipca o godzinie 19.00 w przestrzeni Starego Rynku.
więcej »
Prezydent Miasta Częstochowy zaprasza mieszkanki i mieszkańców powyżej 65 roku życia z niepełnosprawnością w zakresie narządu ruchu do udziału w bezpłatnym programie zdrowotnym. Zapisy u realizatorów.
więcej »
Głównym celem programu jest wzmocnienie organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego, w celu realizacji działań statutowych, w tym dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i kształcenia dualnego.
więcej »

Elektroniczny Generator

Elektroniczny Generator jest narzędziem internetowym umożliwiającym w prosty sposób wypełnienie oferty realizacji zadania publicznego składanej przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa, w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach

  • otwartych konkursów ofert (art. 14 ustawy)
  • trybu małych zleceń (art. 19a ustawy)

Czytaj więcej

Przekaż 1%

Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych

CCOP służy integrowaniu organizacji pozarządowych oraz wspieraniu ich statutowej działalności na rzecz mieszkańców Częstochowy.