W dniu 9 grudnia 2019 r. w Filharmonii Częstochowskiej odbędzie się 14 Gala Wolontariatu zorganizowana przez Centrum Wolontariatu Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy "Agape", podczas której zostaną wręczone statuetki dla najaktywniejszych wolontariuszy.
więcej »
Prezentujemy Państwu broszurę "Osoby z niepełnosprawnościami a wymiar sprawiedliwości. Rekomendacje dla policji, straży miejskiej, prokuratury, sądu i organizacji pozarządowych" opracowaną w ramach projektu "Wzajemne oswajanie" współfinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich ...
więcej »
Częstochowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Peresada" zaprasza na koncert Grażyny Łobaszewskiej pt "Żyj z całych sił", który odbędzie się 26 listopada o godz. 11.00 z okazji Światowego Dnia Przeciwdziałania Narkomanii.
więcej »
Narodowy Instytut Wolności zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie FIO 2020 w Priorytetach 2-4.
więcej »
Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. Zapraszamy do ...
więcej »
Prezydent Miasta Częstochowy ogłasza konkurs "Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi” i konkurs "Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością". Konkurs ma na celu zaprezentowanie miejsc użyteczności publicznej, które są dostosowane do potrzeb rodziców z dziećmi lub do potrzeb osób z ...
więcej »
11 listopada 2019 roku dla uczczenia 101 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, Stowarzyszenie Klub Ludzi Aktywnych „Zabiegani Częstochowa” zaprasza na Trening Niepodległościowy „Od świtu do zmierzchu”, który odbędzie się na Promenadzie im. Czesława Niemena i w Lasku ...
więcej »
Fundacja Instytut Badań i Innowacji w Edukacji zaprasza na wystawę prac plastycznych Renaty Ochoa-Dąderskiej - prezesa Fundacji. Celem wystawy jest promocja kultury i architektury krajów Unii Europejskiej. Wystawę można oglądać do 15.11.2019 r. w budynku USC, ul. Focha 19/21.
więcej »
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej już wkrótce ogłosi nabór wniosków w ramach programu Senior+, który ma na celu tworzenie Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+” oraz finansowanie bieżącego funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach ...
więcej »

Elektroniczny Generator

Elektroniczny Generator jest narzędziem internetowym umożliwiającym w prosty sposób wypełnienie oferty realizacji zadania publicznego składanej przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa, w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach

  • otwartych konkursów ofert (art. 14 ustawy)
  • trybu małych zleceń (art. 19a ustawy)

Czytaj więcej

Przekaż 1%

Media

Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych (w skrócie CCOP) powstało aby wspomagać organizacje III sektora. CCOP służy integrowaniu organizacji pozarządowych oraz wspieraniu ich statutowej działalności na rzecz mieszkańców Częstochowy.  

Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych

CCOP służy integrowaniu organizacji pozarządowych oraz wspieraniu ich statutowej działalności na rzecz mieszkańców Częstochowy.