Ważne terminy dla organizacji pozarządowych do końca stycznia: PIT-y „pracownicze” wysyłamy elektronicznie oraz podatek od nieruchomości jeśli organizacje są właścicielem np. lokalu w budynku, ale także wtedy, gdy np. wynajmują lokal od samorządu.
więcej »
Anonimowe badanie składa się z 20 pytań dotyczących m.in. potrzeb diagnostycznych seniorów, e-recept, leków refundowanych, sposobów przekazywania informacji dla seniorów i potrzeb edukacyjnych dla seniorów.
więcej »
Chcesz zbierać darowizny dla Twojej organizacji? Dowiedz się, zainspiruj, pokaż się w nowym serwisie o darowiznach. Chcesz wspierać finansowo stowarzyszenia, fundacje? W tym także pomoże nowy serwis darowizny.ngo.pl. Sprawdź i korzystaj!
więcej »
W konkursie znajdują się zadania: działalność wydawnicza i dokumentacyjna, realizacja filmów o tematyce związanej z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz realizacja notacji filmowych upowszechniających uczestników walk ...
więcej »
Poniżej zamieszczamy komunikat Dyrektora Częstochowskiego Centrum Świadczeń, dotyczące czasowego zamknięcia siedziby Centrum. Istnieje możliwość załatwiania spraw za pośrednictwem usług, które są dostępne w zakładce "Załatw sprawę on-line".
więcej »
Informujemy, że najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu „Rodzina 500+” będzie trwał do 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. i w związku z tym już od dnia 1 lutego 2021 r. można składać wnioski na świadczenie wychowawcze ...
więcej »
Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień przeciw Covid-19, 25 stycznia rozpoczną się szczepienia seniorek i seniorów w wieku 70+. Miasto pomoże osobom z trudnościami w dotarciu do punktów szczepień.
więcej »
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza konkurs na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii z terminem składania wniosków do dnia 29 stycznia 2021 roku.
więcej »
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do zgłaszania do dnia 3 lutego br. uwag i propozycji do Programu: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030.
więcej »

Elektroniczny Generator

Elektroniczny Generator jest narzędziem internetowym umożliwiającym w prosty sposób wypełnienie oferty realizacji zadania publicznego składanej przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa, w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach

  • otwartych konkursów ofert (art. 14 ustawy)
  • trybu małych zleceń (art. 19a ustawy)

Czytaj więcej

Przekaż 1%