Otwarte konkursy ofert

 Ogłoszenie konkursu ofertna realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2021r. pn. „Edukacyjna profilaktyczna w placówkach oświatowych w zakresie chorób onkologicznych ”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2021 r. z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – Prowadzenie Centrum Aktywności Obywatelskiej w dzielnicy Śródmieście, Raków, Kiedrzyn,Wyczerpy-Aniołów

Ogłoszenie

Sprostowanie 

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie konkursu ofertna realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2021r. pn. „Promocja i edukacja zdrowotna – wczesna profilaktyka alkoholowa”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego w 2021r. w ramach zwiększania dostępności i pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego w 2021r. pn.,, Promocja i edukacja zdrowotna- wczesna profilaktyka onkologiczna''.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Złożone oferty

Wyniki

Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresupomocy społecznej. pn. ,,Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu D w Częstochowie przy ul. Nowowiejskiego 15''

Ogłoszenie

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego w 2021 r. pn. ,,Wsparcie działań z zakresu profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP''

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  Gminy Miasta Częstochowy pn.,, Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży''

Ogłoszenie

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dla Gminy Miasta Częstochowy w 2021 r.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dla Gminy Miasta Częstochowy w 2021 r.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dla Gminy Miasta Częstochowy w 2021 r.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dla Gminy Miasta Częstochowy w 2021 r.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Złożone oferty Wyniki

 

 

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Częstochowy    pn. „Realizacja programu korekcyjno -edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie''.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego – II edycja”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Wyniki

 

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Częstochowy    pn. „Ptzygotowanie cyklu programów edukacyjnych dla seniorów 2021”.

Ogłoszenie

Złożone oferty

Wyniki

 

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Częstochowy    pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży Victra  2021”.

Ogłoszenie

Złożone oferty

Wyniki

 

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2021r. pn. „Badania przesiewowe pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu u  2-letnich dzieci mieszkańców  Miasta Częstochowy”.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2 

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Złożone oferty

Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2021 r. w  zakresie zapobiegania zakażeniom HIV/AIDS

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2 

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Złożone oferty

Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Częstochowy z zakresu edukacji ekologicznej oraz z zakresu ochrony zwierząt.

Ogłoszenie

Złożone oferty

Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Częstochoway na 2021 rok z działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2 

Złożone oferty

Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku oraz kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego.

Ogłoszenie

 

Złożone oferty

Wyniki

Wyniki

Wyniki

Wyniki

Wyniki

Wyniki

Wyniki

Wyniki

Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Gminy Miasta Częstochowy w latach 2021-2022.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Złożone oferty

Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Gminy Miasta Częstochowy w latach 2021-2022.

Ogłoszenie

Sprostowanie 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8  - aktualizacja zadania

Złożone oferty

Wyniki

Wyniki

Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Gminy Miasta Częstochowy w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie

Sprostowanie 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Złożone oferty

Wyniki

Wyniki

Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy na  2021 - 2022 r. z zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Złożone oferty

Wyniki

Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego na 2021 rok.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Złożone oferty

Wyniki

 

 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Gminy Miasta Częstochowy w latach 2021-2022

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

Załącznik 11

Złożone oferty

Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Gminy Miasta Częstochowy w latach 2021-2022.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Złożone oferty

Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Gminy Miasta Częstochowy w 2021 roku.  

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Złożone oferty

Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego Gminy Miasta Częstochowy z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Złożone oferty

Wyniki

 

Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2020 r. - III edycja

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3 

Załącznik 4 

Załącznik 5 

Załącznik 6

Klauzula RODO 1 

Klauzula RODO 2 

Złożone oferty

Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zdrowia publicznego w 2020 r. w ramach zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych w współuzależnionych od alkoholu. 

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3 

Załącznik 4 

Klauzula RODO 1 

Klauzula RODO 2 

 

Złożone oferty

Wyniki


 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Gminy Miasta Częstochowy w 2020 r. pn. "Przygotowanie cyklu programów edukacyjnych dla seniorów 2020"

Ogłoszenie

Klauzula RODO

Złożone oferty

Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Gminy Miasta Częstochowy w 2020 r.

Ogłoszenie

Złożone oferty

Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży". 

Ogłoszenie

Załącznik 1 

Złożone oferty

Wyniki

 

Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego - II edycja 

Ogłoszenie

Załącznik 1 

Załącznik 2 

Załącznik 3 

Załącznik 4 

Załącznik 5 

Załącznik 6

Złożone oferty

                                    Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dla Gminy Miasta Częstochowy w 2020 r.

Ogłoszenie

Złożone oferty

Wyniki

 

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2020 r. pn. Promocja i edukacja zdrowotna – wczesna profilaktyka onkologiczna”.

Ogłoszenie

Załącznik 1 

Załącznik 2 

Załącznik 3 

Załącznik 4 

Złożone oferty

Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  Gminy Miasta Częstochowy w 2020 r. z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich

Ogłoszenie

Złożone oferty

Wyniki

 

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2020 r. pn. „Wsparcie działań z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków i środków psychoaktywnych” 

Ogłoszenie 

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2020 r. pn. „Badania przesiewowe pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu u 2-letnich dzieci mieszkańców Miasta Częstochowy"

Ogłoszenie 

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  Gminy Miasta Częstochowy w 2020 r. z zakresu pomocy społecznej

Ogłoszenie

Złożone oferty

Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy w 2020 r. z zakresu z zakresu kultury oświaty i edukacji

Ogłoszenie

Załącznik 1 

Złożone oferty

Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy w  2020 r. z zakresu pomocy społecznej.

Ogłoszenie

Złożone oferty

Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu  na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy w 2020 r. z zakresu edukacji ekologicznej oraz z zakresu ochrony zwierząt

Ogłoszenie

Złożone oferty

Wyniki

Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy z zakresu kultury, sztuki   i dziedzictwa narodowego, wraz ze wzorem oferty.

Ogłoszenie

Załącznik 1 

Złożone oferty

Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy w 2020 r. z zakresu kultury fizycznej i turystyki

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Złożone oferty

Wyniki

Wyniki

Wyniki

Wyniki

Wyniki

Wyniki

Wyniki

Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy w 2020 r. z zakresu kultury fizycznej
i wypoczynku
Ogłoszenie Złożone oferty

Wyniki


Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Złożone oferty

Wyniki

Wyniki

Wynik 

 

 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy w 2020 r.  z zakresu zadań będących w kompetencji Wydziału Polityki Społecznej.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Zmiana ogłoszenia

Zmiana ogłoszenia 2

Załącznik 1 - aktualizacja 

Zmiana ogłoszenia 3

Złożone oferty

Wyniki 

Wyniki

Wyniki 

Wyniki 

Wyniki

Wyniki

Wyniki

Wyniki

 

 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego Gminy Miasta Częstochowy z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Złożone oferty Wyniki

 

 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019
- III edycja

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym pn. "Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie"

Ogłoszenie

Złożone oferty Wyniki
 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dla Gminy Miasta Częstochowy w 2019 r. pn. Świadczenie usług opieki wytchnieniowej

Ogłoszenie

Złożone oferty Wyniki
 

 

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2019 r. w ramach zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu

Ogłoszenie

Złożone oferty Wyniki
 

 

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r.
pn. "Wsparcie działań z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków i środków psychoaktywnych"

Ogłoszenie

Złożone oferty Wyniki
 

 

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r.
pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży

Ogłoszenie

Aktualizacja

Złożone oferty Wyniki
 

 

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2019 r.
pn. „Wczesna profilaktyka onkologiczna – realizacja profilaktycznych badań usg”

Ogłoszenie

Złożone oferty Wyniki
 

 

Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego - II edycja

Ogłoszenie 

Wzór umowy

Oświadczenia

Złożone oferty Wyniki
 

 

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2019 r. pn,, Zapobieganie żółtaczce pokarmowej -Szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu  A''

Ogłoszenie 

Złożone oferty Wyniki
 

 

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2019 r. pn,, Wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego  dziedzicznie  umiarkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika- badanie genetyczne BRCA1''

Ogłoszenie 

Złożone oferty Wyniki
 

 

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2019 r. w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV/ADIS

Ogłoszenie 

Złożone oferty Wyniki
 

 

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2019 r. pn. „Badania przesiewowe pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu u 2-letnich dzieci mieszkańców Miasta Częstochowy"

Ogłoszenie 

Złożone oferty Wyniki
 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Częstochowy  pn. "Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób cierpiących na chorobę Al- zheimera i ich rodzin ''

Ogłoszenie 

Złożone oferty Wyniki
 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznych miasta Częstochowy w latach 2019-2020 pn. "Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej''

Ogłoszenie 

Korekta ogłoszenia

Złożone oferty Wyniki
 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Częstochowy w 2019r.- pn ,, Prowadzenie Dziennego Domu ,,Senior+'' przy ul Marysia 93 dla 30 beneficjentów programu''

Ogłoszenie 

Złożone oferty Wyniki
 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2019r.- pn ,, Pogodna jesień starzej się zdrowiej''

Ogłoszenie 

Złożone oferty Wyniki
 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy w 2019r.

Ogłoszenie 

Unieważnienie

Złożone oferty Wyniki
 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy w 2019r.

Ogłoszenie 

Informacja
zał 2 wzór potwierdzenia zawodnicy - „Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży”
zał. 3 wzór potwierdzenia szkoleniowcy - „Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży”
zał. 4 wzór potwierdzenia zawodnicy - "Organizacja i udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa"
zał. 5 wzór potwierdzenia szkoleniowcy - "Organizacja i udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa

Złożone oferty Wyniki
 

 

Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego na rok 2019

Ogłoszenie 

zał 1 wzór oferty
zał. 2
zał 3 wzór umowy
zał. 4 wzór sprawozdania
zał. 5 limit stawek finansowych
zał. 6 wzory oświadczeń

Złożone oferty Wyniki
 

 

 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dot. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie miasta Częstochowy

Ogłoszenie 

Złożone oferty Wyniki
 

 

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2018 r. pn. „Zapobieganie żółtaczce pokarmowej - Szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A”

Ogłoszenie 

Złożone oferty Wyniki
 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2018 r. pn,, Wsparcie działań  z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych''

Ogłoszenie

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego -V edycja 

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania w okresie od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. z zakresu pomocy społecznej pn. ,, Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z uzależnieniem z miejscami całodobowego okresowego pobytu dla mieszkańców miasta Częstochowy (liczba osób objętych usługą 15)''

Ogłoszenie

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania w okresie od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. z zakresu pomocy społecznej pn. ,, Prowadzenie ośrodka wsparcia z miejscami całodobowego okresowego pobytu dla mieszkańców miasta Częstochowy (liczba osób objętych usługą 15)''

Ogłoszenie

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2018 r. pn,, Promocja i edukacja zdrowotna- zapobieganie i wczesna profilaktyka zaburzeń psychicznych''-II edycja

Ogłoszenie

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2018 r. w ramach zwiększenia dostepności pomocy terapeutycznej dla osób uzaleznionych i współuzależnionych od alkoholu

Ogłoszenie

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2018 r. pn. „Promocja i edukacja zdrowotna-zapobieganie i wczesna profilaktyka zaburzeń psychicznych ”

Ogłoszenie

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2018 r. pn. „Promocja i edukacja zdrowotna – wczesna profilaktyka alkoholowa”

Ogłoszenie

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Częstochowy  w latach 2018-2021

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Sprostowanie

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Częstochowy pn: Organizacje i udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa -II edycja

Ogłoszenie

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego-IV Edycja

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego Gminy Miasta Częstochowy z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

 

Ogłoszenie

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego Gminy Miasta Częstochowy w latach  2018-2020

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Informacja

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego Gminy Miasta Częstochowy w 2018 r. pn  z zakresu 2 edycji ,,Wspieranie inicjatyw na rzecz osób z niepełnosprawnością  ''

Ogłoszenie

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań z zakresu  zdrowia publicznego -III Edycja

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Złożone oferty Wyniki

 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego Gminy Miasta Częstochowy w 2018 r. pn ,, Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży''

Ogłoszenie

Złożone oferty Wyniki

 

 

Ogłoszenie konkursu ofert na ralizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2018 r. w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV/AIDS

Ogłoszenie

Złożone oferty Wyniki

 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na ralizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2018 r. pn ,,Wczesna profilaktyka onkologiczna -realizacja badań profilaktycznych w ramach obchodów Roku Profilaktyki Raka Piersi w Województwie Śląskim''

Ogłoszenie

Złożone oferty Wyniki

 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na ralizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2018 r. pn ,,Promocja i edukacja zdrowotna- wczesna profilaktyka onkologiczna''

Ogłoszenie

Złożone oferty Wyniki

 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na ralizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2018 r. pn ,,Wczesne wykrywanie nowotworów złosliwych w rodzinach, wysokiego dziedziczenie umiarkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raja jajnika - badania genetyczne BRCA1

Ogłoszenie

Złożone oferty Wyniki

 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na ralizacje zadań publicznych miasta Częstochowy w 2018 r. z zakresu 2 edycji wspierania inicjatyw na rzecz osób starszych

Ogłoszenie

Złożone oferty Wyniki

 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na ralizacje zadań publicznych miasta Częstochowy w 2018 r. z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz upowszechniania i ochrony i wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagajacych rozwój demokracji

Ogłoszenie

Złożone oferty Wyniki

 

 

Ogłoszenie 2. edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Częstochowy w dziedzinie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego

Ogłoszenie

Złożone oferty Wyniki

 

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na lata 2018-2019 z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Wsparcie rodziny poprzez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego

Ogłoszenie

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Częstochowy w 2018r. w ramach budżetu obywatelskiego

Ogłoszenie

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznych miasta Częstochowy w latach 2018-2021 r. z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych mające na celu wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne

Ogłoszenie

Korekta ogłoszenia

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Częstochowy w 2018r. z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

Ogłoszenie

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego II EDYCJA NA LATA 2018-2020

Ogłoszenie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2018 r. pn. "Wsparecie działań z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków i środków psychoaktywnych "

Ogłoszenie

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2018 r.w ramach zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu pn. "Rozszerzenie dostępności terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu"

Ogłoszenie

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2018 r.  pn ,,Pogodna jesień-starzej się zdrowiej''

Ogłoszenie

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Częstochowy z zakresu ochrony zwierząt

 

Ogłoszenie

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy miasta Częstochowy na 2018 roku.

 

Ogłoszenie

Wzór umowy

Złożone oferty

Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy miasta Częstochowy na 2018 roku z zakresu zdrowia publicznego

 

Ogłoszenie

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załączniki 4

załączniki 5

Złożone oferty

Wyniki

 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Częstochowy na lata 2018-2020 z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych mające na celu wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne - Realizacja projektu Stare Miasto - Nowe Życie

 

 

Ogłoszenie

 

Złożone oferty

Wyniki

 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert a realizację zadania publicznego miasta Częstochowy na lata 2018-2020 z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych mające na celu wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne - Realizacja projektu Częstochowa silna dzielnicami

 

Ogłoszenie

 

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rok 2018 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa pn: ,,Prowadzenie pięciu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Częstochowy w 2018 roku''

 

 

Ogłoszenie

 

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w okresie od 15 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.
z zakresu pomocy społecznej pn: "Zapewnienie wsparcia samotnym rodzicom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, a także innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi, przebywającym na terenie miasta Częstochowy

 

Ogłoszenie

 

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w roku 2017 pn. "Zapewnienie dostępności do pomocy osobom dotkniętym i zagrożonym narkomanią oraz ich rodzin”

 

Ogłoszenie

 

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w roku 2017 pn. "Promocja i edukacja zdrowotna – wczesna profilaktyka schorzeń psychicznych”

 

Ogłoszenie

 

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w roku 2017 pn. "Wczesna profilaktyka onkologiczna ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi”

 

Ogłoszenie

 

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie konkursu ofert
na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w roku 2017 - IV edycja

 

Ogłoszenie

 

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2017 r.
w ramach zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu

 

Ogłoszenie

 

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań  publicznych  Gminy Miasta Częstochowy
w 2017 r. z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Konkurs jest adresowany
do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanymi dalej podmiotami

Ogłoszenie

Uchwała nr 157 Rady Ministrów 
z dnia 20 grudnia 2016 r.

 

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania  publicznego w okresie od 14 sierpnia do 31 grudnia 2017 r. z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: Zapewnienie wsparcia samotnym rodzicom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, a także innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi, przebywającym na terenie miasta Częstochowy ( liczba osób objętych usługą - do 40 )
 

Ogłoszenie

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania  z zakresu zdrowia publicznego w 2017 r. pn. ,,Promocja i edukacja zdrowotna- wczesna profilaktyka alkoholowa''
 

Ogłoszenie

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta   w latach 2017- 2019

Ogłoszenie

Informacja  do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Miasta Częstochowy w latach 2017-2019.

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Częstochowy w 2017 r. z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznypn. „Gra o ekonomię społeczną”

Ogłoszenie

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Częstochowy w 2017 r. pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży”

Ogłoszenie

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2017 r. pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi z programem profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych oraz elementami profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej”

Ogłoszenie

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Częstochowy w 2017 r. pn. „Animowania i rozwijania działań w obszarze organizowania społeczności lokalnej na terenie dzielnic miasta Częstochowy w ramach projektu
„Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro”"

Ogłoszenie

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2017 r. pn. „Wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika - badanie genetyczne BRCA1"

Ogłoszenie

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r. pn. „Promocja i edukacja zdrowotna – wczesna profilaktyka onkologiczna”

Ogłoszenie

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Częstochowy
w latach 2017- 2019 z zakresu promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy

Ogłoszenie

Złożone oferty

Wyniki

Wyniki

 

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2017 r. w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV/AIDS

Ogłoszenie

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Częstochowy w 2017 r. z zakresu kultury fizycznej pn.: „Organizacja i udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa - II edycja

Ogłoszenie

Wzór potwierdzenia licencji

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego - II edycja

Ogłoszenie

Złożone oferty

Wyniki

Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Częstochowyz zakresu
promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy

Ogłoszenie

Ogłoszenie uzupełniające

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Częstochowy z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

Ogłoszenie

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Częstochowy w roku 2017 pn. „Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”

Ogłoszenie

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego 2017  pn. „ Wsparcie działań z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków i środków psychoaktywnych”

Ogłoszenie

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego 2017

Ogłoszenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miasta Częstochowy w 2017 roku

Ogłoszenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu administracji rządowej w 2017 r. pn. „Prowadzenie pięciu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji”.

Ogłoszenie

Odpowiedzi na pytania z dn. 6.10

Złożone oferty Wyniki
 

 

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2016 r. pn. „Promocja i edukacja zdrowotna – wczesna profilaktyka schorzeń psychicznych”.

Ogłoszenie

Oferta

Harmonogram

Umowa

Sprawozdzanie

 

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2016 r. pn. „Wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika - badanie genetyczne BRCA1”.

Ogłoszenie

Oferta

Harmonogram

Umowa

Sprawozdzanie

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2016 r. pn. „ Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny (PKD)”.

Ogłoszenie

Oferta

Harmonogram

Umowa

Sprawozdzanie

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2016 r. pn. „Promocja zdrowego stylu życia bez nałogów”

Ogłoszenie

Oferta

Harmonogram

Umowa

Sprawozdzanie

Złożone oferty Wyniki

 

 

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Częstochowy o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Miasta Częstochowy w roku 2016 z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a take działań wspomagających rozwój demokracji pn. Żywa Biblioteka/Human Library Czestochowa

Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Częstochowy o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Miasta Częstochowy w roku 2016 pn. "Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie"

Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki

 

 

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Częstochowy o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Miasta Częstochowy w roku 2016 z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym

Ogłoszenie

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Częstochowy o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Miasta Częstochowy w roku 2016 pn. „Utworzenie i prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Częstochowie dla 20 osób z niepełnosprawnością z terenu miasta Częstochowy”.

Ogłoszenie

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy w roku 2016 z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży

Ogłoszenie

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2016 r. pn. „ Wsparcie działań z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków i środków psychoaktywnych”.

Ogłoszenie

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Częstochowy w 2016 r. pn.: " Zorganizowanie letniego wypoczynku nad morzem dla 160 dzieci z Częstochowy z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi, w trzech turnusach 10 - dniowych,pod nazwą „Kolonie letnie „Żyj zdrowo” z elementami profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej”.

Ogłoszenie

Oferta

Harmonogram

Umowa

Sprawozdzanie

 

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy w 2016 r. z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

Ogłoszenie

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2016 r. pn. "Pogodna jesień - starzej się zdrowiej"

Ogłoszenie

Oferta

Harmonogram

Umowa

Sprawozdzanie

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Częstochowy w 2016r. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - "Prowadzenie Częstochowskiego Telefonu Zaufania"

Ogłoszenie

Złożone oferty Wyniki

 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Częstochowy w latach 2016-2017 w zakresie Organizowania Społeczności Lokalnej na terenie dzielnic Miasta Częstochowy

Ogłoszenie

Kryteria oceny formalno-merytorycznej

Złożone oferty Wyniki

 

OGŁOSZENIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2016

Ogłoszenie

Przedłużenie terminu składania ofert

Złożone oferty-informacja Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rok 2016 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej pod nazwą: "Prowadzenie pięciu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Częstochowy w 2016 roku"

Ogłoszenie

Informacja dodatkowa

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy w 2015 r z zakresu ochrony i promocji zdrowia „Edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki schorzeń psychicznych”.

Ogłoszenie

Złożone oferty Wyniki

 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy w 2015 r z zakresu pomocy społecznej „Wspieranie rodzin oraz osób ubogich i zagrożonych ubóstwem ”

Ogłoszenie

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy w 2015 r z zakresu polityki społecznej miasta Częstochowy ze szczególnym uwzględnieniem Programu działań na rzecz
seniorów na lata 2014-2020 „Częstochowa seniorom”:

Ogłoszenie

Załączniki:

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta  Częstochowy w 2016-2019r. z zakresu pomocy społecznej

Ogłoszenie

 

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta  Częstochowy w 2015r. pn. „Udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa – II liga piłki siatkowej kobiet”

Ogłoszenie

 

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta  Częstochowy w 2015r. pn. „Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny (PKD)”

Ogłoszenie

 

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta  Częstochowy w 2015r. pn. „Szkolenie młodzieży w zakresie sportu żużlowego”

Ogłoszenie

Załącznik: wzór potwierdzenia list zawodników z licencją.

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta  Częstochowy w 2015r. z zakresu pomocy społecznej dot. zorganizowania wypoczynku integracyjnego dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z Częstochowy i Pforzheim w ramach współpracy polsko-niemieckiej.

Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta  Częstochowy w 2015r.  z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży.

Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta  Częstochowy w 2015r. pn.: „Zorganizowanie festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka na rzecz lokalnej społeczności dzielnicy Błeszno”

Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta  Częstochowy
w 2015r. z zakresu Programu Aktywizacja i Integracja (PAI)
pn.”Praca to jest to”.

Ogłoszenie

Formularz oferty

Zarządzenie Dyrektora PUP

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta  Częstochowy w 2015r. z zakresu pomocy społecznej dot. zorganizowania wypoczynku integracyjnego dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z Częstochowy i Pforzheim w ramach współpracy polsko-niemieckiej.

Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta  Częstochowy
w 2015r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta  Częstochowy
w 2015r. z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym

Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy w 2015 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta  Częstochowy w 2015 r. pn. „ Pogodna jesień – starzej się zdrowiej ”

Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta  Częstochowy w 2015 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zwierząt dotyczącego zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym oraz dzikim na terenie Gminy Częstochowa w latach 2015 – 2017 i prowadzenia w tym celu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie przy ul. Gilowej 44/46
Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki

 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Częstochowy w 2015r. z zakresu edukacji ekologicznej.

Ogłoszenie  Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych Gminy Miasta Czestochowy z zakresu kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku oraz kultury i sztuki
Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy w 2015 r.
Ogłoszenie Złożone oferty

Wyniki

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Częstochowy w 2014 r. pn.: „POGODNA JESIEŃ – STARZEJ SIĘ ZDROWIEJ”
Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym - Realizacja Programu na rzecz dzieci i młodzieży „Profilaktyka poprzez sport”
Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego udzielenia wsparcia osobom bezdomnym
Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy pn. "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, równych praw kobiet i mężczyzn,
wspomożenia rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych."
Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki

    

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy z zakresu
kultury fizycznej  i turystyki "Szkolenie grup młodzieżowych w zakresie sportu żużlowego"
Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy z zakresu ochrony i promocji zdrowia "Wsparcie działań z zakresu profilaktyki i uzależnień od narkotyków i środków psychoaktywnych"
Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy z zakresu kultury fizycznej  i turystyki "Wypoczynek letni dzieci i młodzieży"
Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Częstochowy pn. "Wsparcie rodziny poprzez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego na terenie dzielnicy Błeszno"
Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy z zakresu kultury i sztuki, dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania kultury
Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki

 

  Otwarty konkurs ofert  na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2014 r. – II edycja  
Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy w 2014 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia
Ogłoszenie Złożone oferty

Wyniki
Wyniki

 

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy na rok 2014 pn.:
Zadanie Nr 1 – „Zorganizowanie zimowiska w górach, w pobliżu terenów umożliwiających aktywny wypoczynek i rekreację, dla 50 dzieci z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi”,
Zadanie Nr 2 – „Zorganizowanie letniego wypoczynku integracyjnego nad morzem lub jeziorami dla 90 dzieci z Częstochowy i 10 dzieci pochodzenia polskiego z Lwowa z rodzi zagrożonych patologiami społecznymi”
Wyniki

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy w 2014 r.
Ogłoszenie

Złożone oferty

 

Wyniki – Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży
Wyniki – Współzawodnictwo sportowe szkół i działalność Dzielnicowych Ośrodków Sportu Szkolnego
Wyniki – Oświata i edukacja
Wyniki – Edukacja ekologiczna
&&
Wyniki – Przeciwdziałanie patologiom społecznym
&&Wyniki – Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych
i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

&&Wyniki – Pomoc społeczna
&&Wyniki – Imprezy sportowe rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej
&&Wyniki – Przeciwdziałanie alkoholizmowi-organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych jako element oddziaływań profilaktycznych
&&Wyniki – Upowszechnianie rekreacji ruchowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne
&&Wyniki – Udział w zawodach sportowych na wysokim poziome współzawodnictwa
&&Wyniki – Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych
&&Wyniki – Upowszechnianie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa
&&Wyniki – Kultura i sztuka, dziedzictwo narodowe oraz upowszechnianie kultury

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Częstochowy pn. „Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego przeznaczonej dla 14 wychowanków i zapewnienie w niej doraźnej opieki dzieciom w wieku powyżej 10. roku życia”
Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy z zakresu pomocy społecznej
Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Częstochowy pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Częstochowie przy ul. Lakowej 101”
Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Częstochowy pn. „Prowadzenie Częstochowskiego Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Częstochowie przy ul. Focha 71a”
Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Częstochowy pn. „Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie przy ul. Rejtana 7B”
Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Częstochowy pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla mieszkańców miasta Częstochowy, kierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie”
Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Częstochowy pn. „Zapewnienie opieki i wychowania dla 14 wychowanków w wieku powyżej 10. roku życia, częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodzicielskiej w placówce opiekuńczo-wychowawczej łączącej zadania placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego i typu interwencyjnego w Częstochowie przy ul. Legionów 58″
Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy z zakresu pomocy społecznej dotyczących udzielenia wsparcia osobom bezdomnym w latach 2014-2016
Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki


Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy z zakresu pomocy społecznej dotyczących udzielenia wsparcia osobom bezdomnym
Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki


Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej dotyczących udzielenia wsparcia osobom bezdomnym
Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki


Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Częstochowy w 2013 r. pn. „Prowadzenie mediacji, promocja idei mediacji oraz organizacja częstochowskich obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji”
Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki


Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Częstochowy w 2013 r. pn. „Rakowskie Centrum Pomocy Rodzinie”
Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki


Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Częstochowy w 2013 r. Realizacja programu na rzecz dzieci i młodzieży „Profilaktyka poprzez sport”
Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki


Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej dotyczących udzielenia wsparcia osobom bezdomnym
Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki


Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Częstochowy pn. „Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny”
Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki


Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki I
Wyniki II
Wyniki III


Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Częstochowy - z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym
Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki


Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Częstochowy pn. „Wspieranie w powrocie do społeczności osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością przebywających w Częstochowie”
Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki


Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Częstochowy w zakresie zdrowia
Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki


Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Częstochowy z zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym
Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki


Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Częstochowy w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla Miasta Częstochowy przewidzianych dla „Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej”
Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki


Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Częstochowy pn. „Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Aktywności Seniorów w budynku przy ul. Staszica 10 w Częstochowie”
Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki


Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Częstochowy w 2013 r.
Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki


Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Częstochowy pn. „Wsparcie rodziny poprzez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego”
Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki


Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Częstochowy pn. „Utworzenie i prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Częstochowie przy ul. Bardowskiego 27b przeznaczonej dla 11. wychowanków oraz zapewnienie w niej opieki i wychowania dzieciom w wieku powyżej 10. roku życia, częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodzicielskiej”
Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki


Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Częstochowy pn. „Utworzenie i prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego przy ul. Ludowej 100 w Częstochowie przeznaczonej dla 14. wychowanków oraz zapewnienie w niej doraźnej opieki dzieciom w wieku powyżej 10. roku życia”
Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki


Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Częstochowy pn. „Zapewnienie opieki i wychowania w całodobowych placówkach opiekuńczowychowawczych dla min. 50 dzieci w wieku powyżej 7. roku życia, częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki rodzicielskiej”
Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki


Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Częstochowy pn. „Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Aktywności Seniorów w budynku przy ul. Staszica 10 w Częstochowie”
Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki


Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Częstochowy pn. „Świadczenia usług opiekuńczych”
Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki


Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Częstochowy pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla mieszkańców miasta Częstochowy, kierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie”
Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki


Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Częstochowy pn. „Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 9. wychowanków w budynku przy w Częstochowie przy ul. św. Brata Alberta 36/40 oraz zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w wieku powyżej 10. roku życia, częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodzicielskiej”
Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki


Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Częstochowy pn. „Prowadzenie Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Częstochowie przy ul. Focha 71a”
Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki


Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Częstochowy w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla Miasta Częstochowy przewidzianych dla „Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej”
Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki


Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Częstochowy z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym
Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki


Otwarty Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy w latach 2012-2014”
Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki


Otwarty Konkurs ofert 2012 na realizację zadanie publicznego pn. „Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób cierpiącychna chorobę Alzheimera i ich rodzin”
Ogloszenie Złożone oferty Wyniki


 

Otwarty Konkurs ofert 2012 na zadanie z zakresu pomocy społecznej dot. udzielania wsparcia osobom bezdomnym
Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki


Otwarty Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Realizacja programu na rzecz dzieci i młodzieży Profilaktyka poprzez sport”
Ogłoszenie Złożone oferty Wyniki

 

file.php?id=9059

 

file.php?id=9208

 

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Częstochowy    pn. „Realizacja programu korekcyjno -edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie''.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Złożone oferty

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Częstochowy    pn. „Realizacja programu korekcyjno -edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie''.

Ogłoszenie

Załącznik 1

Złożone oferty