Szkolenia

Wybierz miesiąc:
Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza na szkolenie w formie webinaru nt. "Obsługa Miniportalu Zamówień Publicznych".
30 października 2020
Uwaga! Jedyna edycja szkolenia w formie webinaru dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z obsługi i sposobu użytkowania miniportalu, który pozwala na prowadzenie przetargów w Internecie.
więcej
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego