Aktualności

29 lipca 2021
Podmioty działające w obszarze przeciwdziałania przemocy na terenie województwa śląskiego

Na terenie województwa śląskiego działa kilkanaście podmiotów, które wspierają działania związane z przeciwdziałaniem przemocy. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą świadczonych usług w:

    • placówkach zapewniających schronienie;
    • ośrodkach pomocy społecznej;
    • powiatowych centrach pomocy rodzinie;
    • jednostkach poradnictwa specjalistycznego;
    • innych podmiotach oraz organizacjach pozarządowych.

Pliki do pobrania:
Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego