Aktualności

29 lipca 2021
Wczesne wykrywanie cukrzycy - bezpłatny program

Prezydent Miasta Częstochowy zaprasza mieszkanki i mieszkańców od 40 do 60 roku życia do udziału w bezpłatnym programie polityki  zdrowotnej dotyczącym wczesnego wykrywania cukrzycy typu II.

Celem programu jest podniesienie świadomości częstochowianek i częstochowian w zakresie wczesnego rozpoznawania zespołu metabolicznego i cukrzycy oraz świadomego unikania / minimalizowania czynników sprzyjających jej rozwojowi. Celem bezpośrednim jest wykrycie u jak największej liczby osób zagrożonych najwyższym ryzykiem - cukrzycy związanej z zespołem metabolicznym. Wczesne leczenie choroby pozwoli uniknąć powikłań.
Szczegółowa informacja u realizatorów programu.  

W tym roku na „Program wczesnego wykrywania cukrzycy typu II u mieszkańców miasta Częstochowy z zespołem metabolicznym na lata 2017-2021” zarezerwowano w budżecie miasta 30 tys. zł.


REALIZATORZY PROGRAMU:
INTERMAX Sp z o.o

Miejsce realizacji programu: Intermax Sp. z o.o., ul. 1-Maja 27
tel. 787-653-980, 34 324-55-26
adres e-mail: kontakt biuro@intermed24.co.pl, www.intermed24.com.pl

Przychodnia Północ ul. Andersa 12
Miejsce realizacji programu Przychodnia Północ, ul. Andersa 12
tel. 34/362-44-94 e-mail: przychodniapolnoc1@wp.pl www.przychodniapolnoc.pl

źródło: www.czestochowa.pl

Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego